Certyfikaty

certyfikat 1BRC Globalna Norma Dotycząca Opakowań
i Materiałów Opakowaniowych (BRC GS Packaging and Packaging Materials) została stworzona z myślą o dostawcach opakowań
i materiałów opakowaniowych dla przemysłu żywnościowego.

Obecnie norma ta jest wiodącym międzynarodowym standardem stosowanym przez detalistów, producentów i branże opakowaniową na całym świecie.

Norma BRC GS PM zawiera wymagania dla higieny zakładu i produkcji oraz systemu zarządzania jakością, które mają prowadzić do powstania wyrobu bezpiecznego i zgodnego z wymaganiami jakościowymi.

 


 

certyfikat 2Jakość jest najważniejszym czynnikiem konkurencyjności, przewyższającym swym znaczeniem takie czynniki jak cena czy terminowość dostaw. Warto się więc nią zajmować i ciągle ją doskonalić.

Potwierdzeniem najwyższej jakości produkowanych przez firmę opakowań jest uzyskanie świadectwa jakości zdrowotnej PZH na poszczególne nasze produkty.

 

 


 

certyfikat 2

Nadrzędnym celem PLASTSYSTEM Rzeszów Sp. z o.o. jest dynamiczny rozwój firmy. Chcemy wdrażać innowacyjne rozwiązania, tak by naszą firmę kojarzono z dbałością o środowisko naturalne a wyroby z najwyższą jakością. Cele środowiskowe jakie sobie stawiamy to:

  • Zapobieganie emisji zanieczyszczeń do powietrza
  • Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów 
  • Racjonalna gospodarka wodno – ściekowa 
  • Redukcja zużycia nośników energii 
  • Zapobieganie awariom technologicznym.


Aby zagwarantować realizację powyższych celów ciągłe doskonalimy procesy produkcyjne 
i technologiczne, zapewniamy stosowanie substancji chemicznych o charakterze proekologicznym, redukujemy zużycie energii elektrycznej i cieplnej, racjonalnie gospodarujemy surowce,  prowadzimy działalność na rzecz ograniczenia i gospodarczego wykorzystania odpadów,  ograniczamy zużycie wody, dla nowych zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych stosujemy najlepsze techniki uwzględniające aspekty środowiskowe, popularyzujemy idee proekologiczne wśród naszych klientów i dostawców, wspieramy edukację dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska


Na wszystkie pytania dotyczące asortymentu odpowiemy telefonicznie lub mailowo.